Szukając Świętego Mikołaja – Rapha Festive 500

Looking for Santa Claus Za siedmioma mostami i górami. Behind seven bridges and mountains. Jednak takie widoki nagradzają Twój trud pokonując niezliczone km drogi szutrowej. However, such views reward your effort by covering countless kilometers of gravel road. Tracę już nadzieje, bo robi się już późno a wszystkie zapasy się …